национални програми

национални програми (5)

 

10.06.2021.г. Въвеждащо теоретично обучение за училищни специалисти от област Разград по Национални превантивни програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда 5-7 клас и 8-11 клас.

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас със заглавие "Кодово име живот". Справяне с гнева и конфликта бе поредната тема, по която работиха учениците от 6 "в"клас на ОУ "Н.Й.Вапцаров". Целта беше децата да се научат как да се справят със своите емоции, да придобият умения за решаване на конфликти и да осъзнаят полезността на общоприетите правила, желанието за работа заедно, сътрудничеството, изслушването и уважението, както и активността.

 

Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда 5-7 клас "Кодово име живот ". Тема на занятието "Рисково поведение.Алтернативи".

"КОДОВО ИМЕ ЖИВОТ" Днес продължихме работата си по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас.Темите по които работихме бяха "Влияние на средата", където децата имаха възможността да споделят и отстоят собственото си мнение, да развиват устойчивостта на чуждото влияние, и да се замислят за вредата от употребата на психоактивни вещества, и "Електронен свят", занятието учи на лична отговорност и регулация на дейностите, формира лично отношение към електронния свят.

Днес 12.03.2021г. продължихме работата си с учениците от 6 в клас на ОУ "Н.Й.Вапцаров" с класен ръководител г-жа Наталия Димитрова по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас със заглавие "Кодово име живот". Тъй като през миналата година, когато те бяха в 5 клас, поради въведените противоепидемични мерки успяхме да направим само едно занятие сега продължаваме напред със следващите занятия. Днес децата работиха по темата "Общуване "и "Самооценка". С темата за "Общуването" целта беше да се сплоти групата и децата да изживеят процеса на груповата работа, както и процеса на невербалната комуникация. С другата тема за "Самооценката" се даде възможност децата да разберат , че всеки е важен и нужен, децата бяха провокирани да се замислят за различните емоции и чувства, които изпитват, и за качествата на личността ,които притежават и могат да развиват у себе си. Силно се надяваме да имаме възможността да осъществим и следващите предстоящи занятия за 5 и 6 клас с учениците.